Національний мультипредметний тест

Замість традиційного ЗНО лише у 2022 році випускники складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), який проводитимуть у комп’ютерному форматі. Це випробування міститиме три блоки завдань: з української мови, з математики та
з історії України.

ОСНОВНЕ ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ

На спеціальність 292, освітні програми Міжнародні економічні відносини і Міжнародна логістика та митна справа на бюджет та на контракт – вступ на основі: національного мультипредметного тесту (НМТ); мотиваційного листа або результатів ЗНО 2019-2021 років

Умови вступу на терміни подачі документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року;

Початок прийому заяв та документів – 29 липня 2022 року;

Закінчення прийому заяв:

  • о 18:00 23 серпня 2022 – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2019-2021 роки.

Терміни оприлюднення рейтингових списків та зарахування:

  • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше  29 серпня 2022 року.
  • Вступники які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (принести оригінали документів) до  02 вересня 2022 року 18.00 години.
  • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається:
    • за державним замовленням 05 вересня 2022 року;
    • за кошти фізичних та юридичних осіб (у кілька етапів) – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Розрахунок конкурсного балу 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для кожної спеціальності визначені в додатку 4 до Правил прийому.

Перелік документів та правила їх подання