Освітня програма “Міжнародна логістика та митна справа”

Посади, які займають фахівці

Менеджер по роботі з митницею, перекладач, митний брокер та декларант, інспектор митної служби

Мета програми: підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної логістики, які можуть працювати в різних галузях економіки, на міжнародних ринках і забезпечувати поєднання основних функцій в єдиний бізнес-процес, проектувати й управляти супроводжуючими інформаційними, фінансовими і сервісними потоками.

Основні програмні результати навчання

 1. Уміння використовувати знання функціональних галузей логістики.
 2. Оперативне та поточне управління окремими ланками логістичних ланцюгів та виконання логістичних функцій.
 3. Здатність визначати митну вартість товару і митних платежів.
 4. Визначати шляхи оптимізації товароруху на національному та міжнародному ринках.
 5.  Використовувати міжнародну та європейську нормативні бази з питань регулювання транспортно – логістичної сфери.
 6. Уміння здійснювати консультаційну діяльність з планування й організації логістичної діяльності підприємства. 
 7. Забезпечувати успішне функціонування міжнародних логістичних систем.
 8. Організовувати ефективну співпрацю з міжнародними транспортно-експедиторськими фірмами, брокерськими та агентськими конторами, складськими фірмами та компаніями з упаковки товарів.
 9. Знання правових аспектів регулювання міжнародних перевезень та Incoterms.
 10. Знання особливостей управління та методів оптимізації матеріальними потоками.
 11. Уміння створювати ефективні логістичні ланцюги.
 12. Уміння формувати й адмініструвати замовлення на постачальника / виробника.
 13. Знання реєстрації імпорту та митне оформлення в Україні.

Освітні компоненти професійної підготовки

 • основи логістики;
 • міжнародний логістичний менеджмент;
 • основи митної справи;
 • митне оформлення і контроль;
 • міжнародні транспортні перевезення;
 • митна статистика;
 • міжнародне митне право;
 • міжнародна логістика;
 • митна безпека;
 • стандартизація, сертифікація і метрологія.

Детальніше про освітні програми кафедри

Вступ 2022 – детально про умови