Відкриття Лабораторії моделювання міжнародних логістичних систем

На кафедрі міжнародних економічних відносин відбулась презентація відкриття лабораторії моделювання міжнародних логістичних систем.

На заході були присутні: представники органів влади та підприємств, керівництво університету, викладачі, студенти.

Хмельницький національний університет отримав освітню ліцензію на програмне забезпечення FlexSim для 20 робочих місць від польського Фонду “Intermarium” і став четвертим українським університетом, який використовує даний продукт.

На кафедрі міжнародних економічних відносин буде впроваджено даний продукт в начальний процес та планується тісна співпраця з підприємствами і організаціями.  На презентації було продемонстровано можливості використання FlexSim у сферах транспорту та логістики, будівництві, охороні здоров’я, сфері послуг. Застосовуючи даний програмний продукт, користувачі мають можливість створювати робочі імітаційні моделі об’єктів і процесів та використовувати їх у якості інструмента для прийняття ефективних рішень.

Впровадження даного продукту у навчання дасть можливість удосконалювати навчальний процес завдяки використанню завдань, що містять практичні кейси, залучати студентів до роботи над реальними задачами, виконувати проекти, актуальні для місцевих організацій та досягти основного кінцевого результату – сформувати у випускників готовність самостійно вирішувати професійні задачі різної складності.

Для студентів освітніх програм Міжнародні економічні відносини та Міжнародна логістика та митна справа відкривається можливість виконувати тематичні дослідження та працювати над дипломними роботами, що містять практичні аспекти, використовувати моделі розроблені на FlexSim та запропонувати можливі шляхи вирішення проблем підприємств та організацій.