Студентська конференція 2017

Студентська науково-практична конференція
«Актуальні проблеми та перспективи економічного розвитку підприємств за умов поглиблення євроінтеграційних процесів»

Тематичні напрями конференції:

1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті.
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток економіки України та її інтеграція у світовий економічний простір.
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти.
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії.
5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення.
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку євро інтеграційних процесів.
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами.
8. Проблеми підвищення конкурентно-здатності персоналу підприємств в системі євро інтеграційних процесів.