Склад кафедри

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найме-нування посади (для сумісників – місце основної роботи, наймену-вання посади) Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Науковий ступінь,

шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно

Васильківський Дмитро Миколайович Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Технологічний університет Поділля, 2000 р., спеціальність: менеджмент організацій, кваліфікація: менеджер-економіст, ХМ№13710931 від 30.06.2000р. Д.е.н, 08.06.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДД №005388 від 12.06.2016р., тема: “Формування та реалізація механізму підвищення економічного потенціалу підприємства”, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, атестат: 12ДЦ№017962 від 24.10.2007р.
Нижник Віктор Михайлович Професор кафедри міжнарод-них економічних відносин Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1987 р., спеціальність: організація і нормування праці, кваліфікація: інженер-економіст, ПВ № 760154 від 13.06.1987 р. Д.екон.н., 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, ДД №002524 від 09.10.2002 р., тема дисертації: “Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці”, професор кафедри міжнародних економічних відносин, атестат ПР №002646 від 24.12.2003 р.
Грицина
Леся Анатоліївна
Доцент кафедри міжнарод-них економічних відносин 1. Хмельницький державний університет, 2004 р., спеціальність: міжнародні економічні відносини, кваліфікація: спеціаліст з міжнародних економічних відносин, перекладач, ХМ№25799357 від 10.07.2004р.

2. Хмельницький національний університет, 2005 р., спеціальність: фінанси. кваліфікація: економіст, ДСК№050031 від 5.04.2005р.

К.екон.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК№054165 від 8.07.2009 р., тема дисертації: “Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством”, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, атестат: 12ДЦ №038966, від 16.05.2014.
Пухальська Яна Петрівна Доцент кафедри міжнарод-них економічних відносин Хмельницький національний університет, 2005 р., спеціальність: міжнародні економічні відносини, кваліфікація: спеціаліст з міжнародних економічних відносин, перекладач, ХМ № 28099928 від 30 червня 2005 р. К.екон.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК № 055108 від 14 жовтня 2009 р.,тема дисертації: “Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного підприємства”,

доцент кафедри міжнародних економічних відносин, атестат: 12 ДЦ № 034174, 25 січня 2013 р.

Нижник Ірина Вікторівна Доцент кафедри міжнарод-них економічних відносин Хмельницький національний університет, 2006 рік, спеціальність: міжнародні економічні відносини, кваліфікація: економіст-міжнародник, перекладач, ХМ №32946305 від 30.07.2007р. К.екон.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, ДК №000126 від 10.11.2011р., тема дисертації: «Механізм підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств», доцент кафедри міжнародних економічних відносин, атестат: 12 ДЦ № 041945, 28.04.2015 р..
Дзюба Маргарита Ігорівна Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницький національний університет, 2009р., спеціальність: міжнародні економічні відносини, кваліфікація: економіст-міжнародник, перекладач, ХМ№32912736 від 30 червня 2007 р.
Яременко Оксана Федорівна Доцент кафедри міжнародних економічних відносин 1. Технологічний університет Поділля, 1995, спеціальність: економіка та управління в побутовому і житлово-комунальному обслуговуванні, міському господарстві, кваліфікація: інженер-економіст, КМ№900886 від 7.06.1995

2. Технологічний університет Поділля, спеціальність: облік і аудит, кваліфікація: магістр економіки, обліку та аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю, ХМ №23295211від 27.06.2003р.

К.е.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК№055119 від 14. 10.2009, тема дисертації: “Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства”, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, атестат: 12ДЦ№029676 від 23.12.2011р.
Матвієць Ольга Вікторівна Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницький національний університет, 2010р., спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: магістр з економіки підприємства,

ХМ №38470452 від 30.06.2010 р.

К.е.н., 08.00.04 – кономіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК № 029386 від 30.06.2015 р., тема:

“Формування механізму контролінгу в управлінні результативною діяльністю підприємства”

Хмелевський Олег Васильович Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Технологічний університет Поділля, 2003 р., спеціальність: фінанси, кваліфікація: магістр фінансів, ХМ№23296053 від 04.07.2003 р. К.е.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),

ДК№049921 від 03.12.2008р, тема дисертації: «Управління прибутковістю машинобудівного підприємства», доцент кафедри міжнародних економічних відносин, атестат: 12ДЦ №035943, від 04.07.2013 р.

Харун Олена

Андріївна

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницький національний університет, 2007 р., спеціальність: облік і аудит, кваліфікація: магістр з обліку і аудиту, ХМ№32664988 від 30.06.2007 р. К.е.н, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК № 064629 від 23.03.11, тема дисертації:”Мотиваційний механізм ефективного управління персоналом машинобудівних підприємств”, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, атестат: 12ДЦ №034831 від 28.03.13 р.
Матюх Сергій Анатолійович Доцент кафедри міжнародних економічних відносин 1. Технологічний університет Поділля, 2000 р., спеціальність: менеджмент організацій, кваліфікація: менеджер-економіст, ХМ№

15383939, від 30.06.2000 р.

2. Технологічний університет Поділля, 2001 р., спеціальність: облік і аудит, кваліфікація: бухгалтер-аудитор, ХМ№

19018236 від 28.06.2001 р.

К.е.н., 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економка і політика, ДК №044697 від 13.02.2008 р., тема дисертації: «Удосконалення оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн Європейського Союзу”, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, атестат 12ДЦ №023849 від 09.11.2010 р.
Скиба Галина Василівна Старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Київський інститут легкої промисловості, 1974 р., спеціальність: економіка, кваліфікація: інженер-економіст,

Ю№040365 від 14.01.1974 р.

 
Думанська Ілона Юріївна 1. Перший заступник Хмельницької облспоживспілки.

2. Доцент кафедри міжнародних економічних відносин

ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», 2009 р., спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: магістр з економіки підприємства, ХМ № 37457155, від 27.06.2009 р.

Хмельницький університет управління та права, 2013 р., спеціальність: правознавство, кваліфікація: юрист, 12 ДСК, від 15.02.2013 р.

К.е.н., 08.00.04 – Економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності), ДК №015266 від 04.07.2013 р., тема дисертації: «Організація інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств», доцент кафедри міжнародних економічних відносин, атестат: 12ДЦ №041103 від 22.12.2014 р.