XV Міжнародна науково-практична конференція

XV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин і світового господарства».

Головою конференції є Скиба Микола Єгорович, д.т.н., проф., член-кореспондент Академії педагогічних наук України, ректор Хмельницького національного університету.

Науково-програмний комітет представлений такими знаменитими ученими: Геєць Валерій Михайлович, д.е.н., проф., академік НАН України, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Войнаренко Михайло Петрович, д.е.н., проф., член-кореспондент НАН України, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету, Радєва Марина Миколаївна, д.е.н., проф., директор Мелітопольського інституту державного та муніципального управління «Класичного приватного університету», Тищенко Олександр Петрович, д.е.н., ст.н.с., професор кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Грозний Ігор Сергійович, д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту та маркетингу Європейського університету.

Співголовами конференції є Васильківський Дмитро Миколайович, д.е.н., доц., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету.
Зінченко Олена Антонівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Кучерова Ганна Юріївна, д.е.н., доц., професор кафедри економіки Класичного приватного університету, м.Запоріжжя.

Розглядались питання розвитку міжнародних економічних відносин, міжнародної логістики, митного супроводу товарів, перспектив вдосконалення регулювання фінансово-економічного розвитку підприємств, інноваційно-інвестиційного розвитку, транскордонного аспекту міжнародного туризму, економічної безпеки макро та мезорівня, економічної безпеки субєктів господарювання.

ФОТОЗВІТ